The second bird


The first bird


Nu känner jag såhär

AHDAJFWBVJALVBJAQKMLS Z|µ MNK UFHLWK<XNK JSASBHC<.N CNZDMNNZMBDCL.ZN SDKJABSNLC NSDBCNLASFNCMVB BSMCNA<SC AHM XASDB KAMSCXBSCLKSNJCKVJ BXVKJLJ<AZJVSDJVNJ KJSZBCVSDCUJSAZFHUI90ERZDFIJKOÖPXNAC3MÖ4PCRW AMIHXJKA,LSXG AKXHMJ.QAWFCHUIKJSDKACHBFUKHBKANCKWVBFUGVXIZDSNAKJXNCHJSB JZBSDHJ BAJHFH HCV J BJ<BC JZ BJSH FJD,VNZBH<B SBFCJH SDBC SCN<AHJBDL< L<BFHBDFHSDVBHBS JGFES ZFN.XFKN AJSFB HJA HJ BDFJNS<D HJkm SNOÄÅ!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Hittat


Lejonkungen


Så här känner jag


Åh, fina teet!

Är stormförtjust. Kategori: ord man sällan använder.

Ping Frida Näslund.


Forever


RSS 2.0