Smart

Sådant här är roligt, ett smart sätt att få medlemmar att dela med sig men också känna sig invigda på en site. Det är Mashable som låter sina medlemmar få olika belöningar, typ som i ett spel, när de gör vissa saker. Till exempel får du brickan Double Rainbow om du länkar två olika konton från exempelvis Facebook och Twitter till Mashable. I en värld där det är farligt att dela med sig av vissa saker för att det kan "skada din image" kan det vara den här typen av roligheter som gör att du faktiskt klickar Dela!

Kanske dags att lägga upp något

via ffffound

RSS 2.0